LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Zrt.

Bankszámlaszámok

A LIKVID-B Zrt. bankszámlaszámai:

Csődeljárás esetén a nyilvántartásba vételi díj megfizetéséhez alkalmazandó bankszámlaszám: 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000065-80540020

Behajthatatlansági nyilatkozat díjának megfizetéséhez alkalmazandó bankszámlaszám (A közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adott eljárás alatti adós cég nevét!):

UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000065-80540006

Felszámolás alatt álló társaságok pénzeszközeinek kezelésére szolgáló bankszámlaszám: 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000065-80540013

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ MEGFIZETÉSÉHEZ HASZNÁLATOS BANKSZÁMLA ADATOK:

A Törvényszékek regisztrációs díj befizetésére elkülönített számlaszámai (utaláskor az adott eljárás cégközlönyben megjelent felszámolási ügyszámát kérjük feltűntetni):